Projektering, Rådgivning & Specialkompetens

Efter mer än 100-års erfarenhet i branschen där vi en gång i tiden började bygga upp elnätet på orten med tillhörande distributionsföreningar så finns mycket kunskap bevarat inom företaget.
projektering rådgivning el
klättra i trästolp med stolpskor
Då företaget har varit lokalt förankrat under hela sin verksamhet så finns det en djup kännedom om elnätet i stort inom vårt område och framförallt hos våra kunder. Vi har bevarat vår spetskompetens när det gäller överföring av kraft från våra nuvarande nätleverantörer.

Självklart har vi montörer som kan klättra i trästolp med stolpskor. Vi kan uppföra och underhålla luftledningar eller ersätta dessa med lämpligt markkablage. Luftburna inomgårdsnät ger ofta onödiga problem med dyra underhållskostnader.
Vi har under alla år arbetat med traktens gårdar och lantbruk och har hög kompetens när det gäller försäkringsbolagens krav på ”Säker Gård”. Vi projekterar potentialutjämningssystem, belysningsanläggningar samt ser till att elinstallationen uppfyller kraven i lantbruksföreskrifterna.
Vi är uppdaterade när det gäller kraftbolagens olika abonnemangsformer och kan ge rådgivning vilket abonnemang som är mest ekonomiskt fördelaktigt för respektive fastighet och verksamhet.
Vi är behjälpliga med föranmälan av nya abonnemang eller förändringar av befintliga abonnemang eller serviser.
vi projekterar potentialutjämningssystem, belysningsanläggningar samt ser till att elinstallationen uppfyller kraven i lantbruksföreskrifterna

AMS-arbete

Vi kan erbjuda utbildade montörer för arbete med spänning (AMS-arbete) på anläggningar som har verksamhet vilka är känsliga för strömavbrott.

Skylift

Sandströms Elfirma innehar även en egen skylift och utför mycket arbete från lift. Vi har lång erfarenhet av att jobba med gatubelysning, idrottsplaner och andra typer av höjdarbeten från lift.

Industri

Vi har god erfarenhet av större industrianläggningar såsom t.ex.. krossar och asfaltverk och övriga industrier. Vi utför även arbeten inom större kommersiella fastigheter såsom belysning, kraft och styr.

K-märkning

Vi har lång erfarenhet av arbeten i kyrkobyggnader där särskild hänsyn samt beaktande av K-märkning och övriga kulturvärden är en viktig del.

Kontakta oss

Contact Form