Kraft & Industri

Eftersom Sandströms elfirma bildades när elen gjorde sitt intåg på orten så finns en djup historia i att arbeta med överföring av elkraft.
vi levererar transformatorer med tillhörande hus och ställverk
luftledningsnät med mellanspänning, transformerat till lågspänning
Från att ha byggt luftledningsnät med mellanspänning, transformerat till lågspänning så sitter dessa kunskaper fortfarande djupt rotade i företaget. Idag hjälper vi våra kunder med allt ifrån att ta emot en nätleverans ifrån någon kraftleverantör till att fördela ut den till utrustning som kräver el.

Vi har ett flertal kunder som köper mellanspänning (så kallat högspänning) där vi levererar transformatorer med tillhörande hus och ställverk. Det vanligaste är dock att våra kunder köper en lågspänningsanslutning där vi levererar ett anpassat ställverk eller fördelningscentral.
Vi har erfarenhet av att dimensionera kraft till flygbränsledepåer, tryckerier, asfaltverk, pumpstationer och tillverkande industrier där vi ihop med kunden anpassar lämplig elanläggning.
Vi har även varit med och utvecklat el-vägar för laddning av tung trafik från strömskenor i mark på allmän väg.

Nyckeln till rätt dimensionering är oftast att hitta rätt sammanlagringsfaktor för den typ av anläggning som skall anslutas och där kommer vår långa erfarenhet till nytta. Vi är ofta med våra kunder redan i projekteringsskedet för att kunna ta fram erforderlig effekt som skall sökas hos nätleverantör. Det gäller både nybyggnation till utökning av sin elleverans eller kanske bara en omfördelning av den kraft som finns att tillgå i fastigheten.
solceller, elbilsladdning och nu energilagring
Elbilsladdning Installation Sigtuna
Dagens utveckling med solceller, elbilsladdning och nu energilagring kräver ett nära samarbete med kunden. Senaste årens prisutveckling på el gör att vi verkligen har fått utnyttjat våra kunskaper i energisparåtgärder åt våra kunder där vi även har leverantörer som har utrustning för fasutjämning.
Det gör att vi ofta kan utöka en anläggning utan att behöva köpa en större elanslutning. 
Läs mer om detta här.
När det gäller driftsäkerheten på industrin så är vi väl medvetna om vad ett elkraftsbortfall innebär, kostnaderna skenar snabbt iväg. Vi försöker arbeta med den senaste tekniken och med utrustning som sörjer för hög driftsäkerhet.
vill du veta mer?

Reservkraft

Har blivit väldigt aktuellt idag med höjt terrorhot, krig i vår närhet och framför allt ett hårt belastat stamnät för elleveranser. Vi dimensionerar och installerar reservkraft till många av våra kunder som har behov av en fungerande verksamhet även om elnätleveransen slutar fungerar. Vi ombesörjer även service och underhåll av dessa aggregat, i ett flertal fall regelbunden provkörning av aggregaten för att funktionen skall upprätthållas.

Självklart är vi även behjälpliga med avbrottsfri kraftförsörjning om sådana krav finnes. Många kunder har valt att skaffa egna mobila reservkraftaggregat där vi utför den förberedande installationen för att ta emot reservkraften. De som installerar eller förbereder för reservkraft har anmälningsplikt mot elnätsbolagen vilket vi ombesörjer och utför erforderliga anmälningar.
reservkraft el sandströms sigtuna
tillfällig el

Tillfällig el

Vi har alltid varit behjälpliga med tillfälliga elleveranser både för byggsektorn och för olika event, stora som små. Där så krävs utför vi erforderliga anmälningar till elkraftbolagen för att få tillgång till en så kallad byggström, kan vara allt ifrån 16A till 250A vilket brukar vara från några dagar upp till ett par år.

Självklart hyr vi även ut erforderlig utrustning i form av kablage och byggcentraler.
Vi har ett antal årliga större event som vi försörjer med tillfällig el, kan vara allt ifrån 1-dags event där behovet är en högtalare och kassaapparat eller till event som pågår en längre tid såsom mässor, möten, konserter eller julmarknader. Om behov och önskemål finns tillhandahåller vi också personal som finns på plats under eventen.

Skicka förfrågan

Contact Form