Hållbarhet & Återbruk

För Sandströms Elfirma är det viktigt att verka och arbeta för en hållbar utveckling och framtid, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Företaget är därför certifierat enligt ISO 9001(kvalité), ISO 14001(miljö) & ISO 45001(arbetsmiljö). Vi sätter varje år mål för att sträva efter att bli bättre på varje område.
hållbarhet och återbruk
hålbarhet och återbruk sandströms elfirma pågår ett ständigt förbättringsarbete
I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.
På Sandströms Elfirma pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.
Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.
Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Kvalitet och Miljö som vi vill skall råda på Sandströms Elfirma. De uppfyller kraven i ISO 9001, 14001 och 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.
hållbarhet och återbruk inom arbetsmiljö kvalitet elsäkerhet

Våra värderingar är:

interface signal graph heart line beat square graph stats
Vi är stolta över vårat hantverksyrke
interface signal graph heart line beat square graph stats
Vi ska bemöta våra kollegor i vårat och andra företag utifrån deras kompetens, och inte utifrån etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller geografisk härkomst
interface signal graph heart line beat square graph stats
Kunden skall alltid vara nöjd, vi skall vara lyhörda för kundernas åsikter om vårt arbete
interface signal graph heart line beat square graph stats
Vi släpper inte vårt ansvar! Vi reder ut och rättar!
interface signal graph heart line beat square graph stats
Vi skall leverera trygghet till kunder och personal genom en kontinuerlig omsorg och omtänksamt agerande
interface signal graph heart line beat square graph stats
Vi ska ha ett långvarigt förhållande med våra anställda genom att respektera, vidareutbilda och vårda dem
interface signal graph heart line beat square graph stats
I vår dagliga verksamhet skall vi eftersträva intern miljömedvetenhet och miljömedvetna kundleveranser genom en genomtänkt miljöstrategi och en satsning på att sälja miljövänliga alternativ så långt det är möjligt

Återbruk

& cirkulära materialflöden

På Sandströms Elfirma är det som sagt väldigt viktigt att jobba för en mer hållbar framtid. Därför har vi sedan företagets start jobbat med resursminimering genom att ta till vara på spill och elartiklar som går att återbruka innan dem går till återvinning. Detta kan vi göra tack vare att vi har ett eget litet lager med en tillhörande verkstad. Vårt arbetssätt kan ses som en trappa för avfallsminimering.
01

Återbruk / spara

I första hand försöker vi se om vi kan spara eller återbruka en produkt som vi demonterat. Vår filosofi är att inte kasta saker som går att återanvända igen. En produkt med ett skönhetsfel kan passa alldeles utmärkt i ett undangömt utrymme på en industri t.ex. Många återbrukade produkter är som nya och kan användas precis som en ny produkt. Vi sparar även en hel del äldre produkter som oftast har bättre kvalitet än dagens plastprodukter. Dessa delar eller artiklar använder vi oftast som reservdelar till äldre anläggningar för att snabbt kunna hjälpa kunder vid akuta fel. Vissa anläggningar går inte eller behöver inte bytas ut bara för att dem är gamla. Det är dock alltid viktigt att kontrollera återbrukade produkters funktion samt att det inte är något som idag inte får användas eller t.ex. är miljöfarligt.
Exempel på enkla produkter att återbruka inom elbranschen:
interface lighting light bulb on lighting light shine incandescent bulb lights
Artiklar i metall så som stolpar, markkabelskåp, kabelstegar m.fl.
interface lighting light bulb on lighting light shine incandescent bulb lights
Armaturer till viss del
interface lighting light bulb on lighting light shine incandescent bulb lights
Installationsmaterial beroende på skick
02

Reparation

På vår verkstad lagar & reparerar vi produkter som kanske gått sönder, blivit utsatta för väder eller vind. Det kan vara en armatur vars glas har gått sönder eller behöver byta ett drivdon. Det kan även vara att putsa upp saker som t.ex. markkabelskåp eller liknande som stått utomhus och blivit smutsiga. Här har vi även möjlighet att testa av och prova produkter samt bygga ihop.
03

Spill

I och med att vi har ett lager så kan vi ta tillvara på allt, här går inget till spillo. Bara för att en produkt saknar sin kartong är den inte förbrukad- hos oss finns det plats för alla produkter oavsett om kartongen skadats på vägen eller inte. Vi har även möjlighet att till vara på kabelbitar, halvfulla paket med skruv eller klammer men även överblivet material från projekt. Genom att ta vara på spillmaterial kan vi spara mycket på våra resurser och inte tillverka nya produkter i onödan. Vi kastar inget som är helt och som går att använda.
04

Återvinning

Till sist kommer vi till återvinning. För oss är det viktigt att sortera och återvinna material på bästa sätt, därför har vi en välsorterad avfallsstation med många olika fraktioner.
Utöver vårt arbete med återbruk och resursminimering är vi uppdaterade på produktmarknaden och har koll på mer hållbara och medvetna val av elartiklar. Detta kan vara produkter som är tillverkade av återvunnen eller biocirkulär plast, vara miljömärkta eller svensktillverkade. 

Fråga & utmana oss gärna om du vill ha hjälp att göra ett bättre val.

Kontakta oss

Contact Form