Våra tjänster

Vi har ett stort utbud av eltjänster och kan hjälpa er med allt ifrån elinstallationer till belysningsanläggningar. Oavsett vad det gäller är vi säkra på att vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna hjälpa er.


ELINSTALLATIONER
Vi utför alla förekommande elinstallationer åt företags- och privatsektorn.


SERVICE OCH UNDERHÅLL
Vi förstår vikten av snabb hjälp när Er elanläggning inte fungerar som den skall. Vi försöker i möjligaste mån prioritera felsökning och service åt våra kunder.


PROJEKTERING OCH RÅDGIVNING
Vi hjälper våra kunder med projektering och rådgivning av nya och befintliga elanläggningar.


SERVICEAVTAL
Vi tecknar serviceavtal med våra kunder där vi delvis tar över avsvaret av Er elanläggning. Vi utför servicebesök och åtgärdar eventuella brister.


ENERGIEFFEKTIVISERING
Vi utför energisparåtgärder på Er elanläggning så som översyn och optimering av ert elabonnemang, belysningsstyrningar med närvarodetektering och elvärmestyrningar.


BELYSNINGSANLÄGGNINGAR
Vi arbetar med den senaste tekniken och det modernaste ljuskällorna för belysningsanläggningar. Vi har lång erfarenhet av alla typer av belysningsanläggningar och utför service och underhåll av dessa. Vi har bra samarbetspartner som hjälper oss med projektering och beräkningar.


KOMMUNIKATION
Vi utför kompletta data- och telenätsanläggningar, vi är behjälpliga med brand-, larm-, passér- och övervakningsanläggningar. Vi har montörer utbildad inom larm-, fiber- och antennanläggningar.


SPECIALKOMPETENS
Vi har montörer utbildade i AMS-Arbete (Arbete med spänning), Stolpklättning, Kabelutsättning, Arbete på väg / järnväg, KNX och Dali-styrning.


RESERVKRAFTVERK

Vi hjälper er att underhålla och installera reservkraft.


TILLFÄLLIG ANLÄGGNING OCH EVENEMANG

Vi kan hjälpa er att bistå med tillfälliga anläggningar under exempelvis evenemang eller byggprojekt. Via oss kan ni hyra byggström och få hjälp med installationen samt underhåll under evenemang.