• Montörsgänget på DA 20160218

  • Nya transformatorstationen på plats. 20160309

  • Anders framför lågspänningssidan på transformatorn

  • Kablaget upp till styrhytten 20160323.